Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Designforum och mötesplatsuppdraget

Publicerat: 16 december, 2020

1999 fick föreningen Svensk Form i uppdrag av regeringen att inrätta en mötesplats som skulle verka som ett utställnings- och kunskapscentrum för form och design i Sverige. Resultatet blev Designforum på Skeppsholmen som öppnade i april 2002 och lades ner 2009 i samband med att mötesplatsuppdraget övertogs av ArkDes.

På Designforum fannst det butik, café och bibliotek. Möblemanget skapades av Jonas Bohlin.

Designforum var beläget i Arkitekturmuseets gamla lokaler på Skeppsholmen i Stockholm där föreningen även hade sitt kansli innan flytten gick över vägen till Svensksundsvägen 13, där kansliet fortfarande ligger. På Designforum fanns en liten designbutik, café, bibliotek, arkiv och ett tidskriftsrum samt inte minst utrymme för utställningar. Inredningen och möblemanget formgavs av Jonas Bohlin, där många av möblerna idag finns inrymda i biblioteket på Svensk Forms nuvarande kansli.

Bild från utställningen Designer: No name på Designforum 2002.

En av de första utställningarna som visades på Designforum var Designer: No name med ordinära bruksföremål från den tidiga massproduktionens historia. I Design går hem presenterades historien bakom föremålen som förändrade vårt boende, som till exempel diskborsten och mobiltelefonen. Och 2003 visades den juryutvalda konsthantverksutställningen Utvalt i samarbete med Konsthantverkcentrum. Förutom alla utställningar, utmärkelser och programkvällar som genomfördes så var en aktivitet av lite ovanligare slag den s.k. designriksdagen med dåvarande kulturminister Marita Ulvskog som inledare och där personer från bl.a. Vägverket och Integrationsverket var inbjudna att framföra motioner kring hur design kunde utveckla de inbjudna talarnas olika verksamheter.

Delar av utställningen Utvalt som gjordes i samarbete med Konsthantverkcentrum 2003.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]