Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Design för alla

Publicerat: 01 december, 2020

Att design är hållbar behöver inte bara betyda att den är skapad av miljövänliga material och tillverkningsmetoder. Hållbar design kan även innebära en design som alla kan ta del av, oavsett funktionsvariationer. Sverige har under lång tid varit ett föregångsland när det gäller tillgänglig design och Svensk Form har ofta varit delaktig i att främja design som passar alla kroppar och sinnen, vilket kan vara värt att uppmärksamma denna vecka då internationella funktionshinderdagen äger rum den 3 december.

Grafiska symbolen ”För handikappade” som togs fram under SDO-seminariet på Konstfack 1968.

I Form nr 10 1968 presenterades symbolen ovan som betyder ”för handikappade” och som arbetades fram av en grupp konstfackselever på ett seminarium samma år. 1966 hade en ny lag kommit som sa att alla offentliga byggnader måste utformas så att även rörelsehindrade kunde röra sig fritt. Tanken med symbolen var att den skulle kunna sitta överallt där rullstolsburna och funktionsvarierade kunde ta sig fram i det offentliga rummet – där dörrar var tillräckligt breda, trösklar och trottoarer tillräckligt låga och där det fanns funktionsanpassade toaletter. Symbolen blev också ett sätt att visa hur otillgängligt stadsrummet faktiskt var och vad som behövde ändras för att förbättra den.

Skisser av gruppen som arbetade med handikappfrågor på SDO-seminariet på Konstfack 1968.

2001 genomförde Svensk Form tillsammans Svenska Institutet vandringsutställningen Design for Everybody utifrån den dåvarande regeringens förslag om att alla kollektiva färdmedel skulle vara tillgängliga oavsett funktionsvariationer. I Design for Everybody visades produkter som skapats för att personer med olika funktionsvariationer kunde leva så aktivt och självständigt som möjligt. Utställningen visades utomlands i Australien (i samband med Paralympics 2000) samt i bl.a. Slovakien, Ungern, Tjeckien, Mexico, Kanada, Grekland och Kuba.

Utställningsaffisch för den internationella utställningen Design for every body.

På internationella funktionshinderdagen 2019 lanserade DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) de nya grafiska Rättighetssymbolerna – framtagna tillsammans med The New Division. Symbolerna ska bidra till att synliggöra funktionsfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030 och är en vidareutveckling av ”för handikappade”- symbolen som skapades ca 30 år tidigare.

De nya grafiska Rättighetssymbolerna framtagna 2019 av DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) tillsammans med The New Division.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]