Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Möbelinstitutet och Möbelfakta 2.0

Publicerat: 09 juni, 2020

Broschyr om Möbelfakta från Möbelinstitutet.

I maj i år lanserades Möbelfakta 2.0, en kravpaketering för möbler som funnits allt sedan 1972, och som nu har fått en ny organisation bestående av Trä- och Möbelföretagen TMF och IVL Svenska Miljöinstitutet. Möbelfakta grundades som en del av Möbelinstitutet som Svenska Slöjdföreningen var med att instifta 1967.

För att underlätta för gemene man att göra ett välinformerat köp grundade Svenska Slöjdföreningen redan 1948 Möbelfunktionsundersökningen där man publicerade undersökningar, funktionsstudier och måttrekommendationer, t.ex. om bäddmöbler. 1967 startades Möbelinstitutet av Svenska Slöjdföreningen, KF, LO, och TCO som i samarbete med bl a IKEA och Konstfack tog fram nya testningsmetoder, en standard för inredningen i statliga tjänsterum och en metodik för varugranskning.

Möbelprovning på Möbelinstitutet.

Inom Möbelinstitutet skapades 1972 ett referens- och märkningssystem för den  svenska möbelbranschen som senare kom att bli en egen organisation kallad Möbelfakta, vilket är ett av de första märkningssystemen inom det svenska näringslivet. Inom Möbelfakta låg fokus på testning av möbler och för att skapa ett slags deklarationssystem för olika egenskaper som materialkvalitet, ytor och hållfasthet. 1973 blev småländska Gemla det första möbelföretaget att ansluta sig till Möbelfakta, med de följdes snabbt av bland andra IKEA.

Gunilla Allards Cinema för Lammhults 1995 är en av de 950 modeller som har en märkning från Möbelfakta.

1995 köpte TMF upp Möbelfakta och organisationen har sedan dess genomgått ett flertal förändringar. För några veckor sedan lanserades den senaste versionen – Möbelfakta 2.0 – där IVL gått in som partner och där kvalitet, miljö och socialt ansvar är de krav som en möbel måste uppnå för att få en märkning. Idag är ca 60 företag aktiva i organisationen och över 950 möbler är märkta. Möbelfakta riktar sig till aktörer inom möbelbranschen där enhetliga kravsystem kan leda till en snabbare omställning mot hållbarhet. En fråga av största vikt idag!

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]