Tillbaka till 175 år av Svensk Form

När Dalahästen blev en svensk symbol i världen

Publicerat: 03 juni, 2020

Sven Markelius skiss över entrén till Sveriges paviljong där man tydligt ser den stora dalahästen.

På lördag den 6 juni är det Sveriges nationaldag och få saker symboliserar Sverige i utlandet så starkt som Dalahästen. Det är dock få som känner till att det var i den svenska paviljongen på världsutställningen i New York 1939 som den färgglada hästen fick sitt stora internationella genombrott. Bakom den svenska paviljongen stod Svenska Slöjdföreningen (idag Svensk Form).

Världsutställningen i New York 1939, som räknas till en av de största som genomförts, skapades för att lyfta staden ur den djupa ekonomiska krisen som rått sedan mitten av 1930-talet. Temat för utställningen var det optimistiska The world of tomorrow – ovetande om det stundande världskriget. Året för världsutställningen valdes då det sammanföll med 150 års-jubiléet av George Washingtons installation som president.

Omslag till guidebok för den svenska paviljongen på världsutställningen i New York 1939.

Svenska Slöjdföreningen, under ledning av vd Åke Stavenow, var ansvariga för den svenska paviljongen på utställningen och utsåg Sven Markelius till huvudarkitekt. Hans insats väckte stor uppmärksamhet och gav honom ett internationellt renommé. Paviljongen som bestod av ett flertal enplans byggnader konstruerades runt en trädgårdsanläggning som även den ritades av Markelius. I paviljongen fanns, utöver olika inredningar och utställningar, även restaurangen Three Crowns och en biograf. För utställningsdesignen stod Anders Beckman och Bibbi Lindström, vars mål var att sätta besökarna i kontakt med det svenska folket – deras tankar och ideal.

Den 2.8 meter höga dalahästen byggs upp på NK-möblers verkstad i Nyköping. Foto Nordiska Museet.

Swedish Modern – A movement towards sanity in design var temat för paviljongen och den svenska formgivningen rönte stor uppmärksamhet då den skiljde sig väsentligt från den amerikanska. Även den svenska välfärden och demokratin gavs stort utrymme. Det första som mötte besökaren var ett porträtt av dåvarande statsminister Per Albin Hansson. Utanför paviljongen stod en 2.8 meter hög Dalahäst tillverkad på NK-möblers verkstad i Nyköping. Trots att Dalahästen hade skapats som leksak allt sedan 1600-talet, så var de inte särskilt kända utanför Dalarna. Nu blev den färgglada trähästen världskänd och är än idag en given souvenir för turister och symbol för Sverige i världen.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]