Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Kunskap och stilideal genom mönsterskisser och arbetsritningar

Publicerat: 13 augusti, 2020

Snart är sommarlovet slut och designutbildningarna startar upp för hösten både digitalt och fysiskt. Men att sprida kunskap om konsthantverk och design har en lång tradition även utanför utbildningsinstitutionerna. Mellan 1874-1909 gav Svenska Slöjdföreningen ut mönsterskisser och ritningar som gratis skickades ut till skolor och museer men även till hantverkare runt om i landet. På så sätt ville föreningen sprida en bredare kunskap om konsthantverk och slöjd, samtidigt som man uppmanade och inspirerade till eget skapande.  

Den första serien med mönsterblad började ges ut 1874 samtidigt som föreningen drev sitt museum för konstindustri och slöjd vid Brunkebergstorg (1872-1884) och flera av de avbildade föremålen kom från museets samlingar. Majoriteten mönsterblad visade upp äldre tiders konsthantverk men ungefär en tredjedel föreställde samtida föremål. Målet var både att sprida information om historiska dekorationsdetaljer men även att visa upp vad samtida formgivare kunde åstadkomma som inspiration. Albumen såldes i bokaffärer men skickades även ut gratis i linje med föreningens kunskapsförmedlande ambitioner till skolor, museer och andra institutioner.

År 1888 började Svenska Slöjdföreningen även ge ut en serie Teckningar för hantverk och slöjd som distribuerades till hantverkare runt om i landet. Två till tre blad trycktes upp varje år och blev en stor framgång – kring sekelskiftet 1900 visade det sig att de runt 50 utgivna bladen hade använts över 2000 gånger. Teckningarna var oftast rena arbetsritningar som beskrev hur man konstruerade t.ex. förstukvistar och verandor Det mest populära bladet var den med möbler för en enklare bostad och varje år genomfördes även en tävling med pris till den som bäst lyckades göra verklighet av ritningarna. Kanske en idé att ta upp i en tid då allt fler ägnar sin lediga tid till hemma-snickrande?

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]