Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Bo bättre – Bostadspolitiken i fokus när Svenska Slöjdföreningen fyllde 100 år

Publicerat: 09 juli, 2020

”Vår bostadsstandard är en skamfläck för vårt samhälle” så inledde Gregor Paulsson, Svenska Slöjdföreningens ordförande, sitt invigningstal på utställningen Bo bättre på Guldheden i Göteborg den 17 augusti 1945. Utställningen var inledningen på föreningens 100-årsfirande och var den största renodlade bostadsutställning som dittills skapats i Sverige. 

Affisch för Bo Bättre.

Den svenska bostadsstandarden var en av 1940-talet hetaste socialpolitiska frågorna och för Svenska Slöjdföreningen var ”Bättre hem, bättre samhälle” och ”Från stadsplan till bestick” slogans för föreningens genomgripande arbete med att förbättra bostadssituationen i landet.Höjdpunkten för arbetet blev utställningen Bo bättre på Guldheden i Göteborg, ett samarbete mellan Svenska Slöjdföreningen, Göteborgs stad och Statens byggnadslånebyrå.

Guldhedens centrum med plaskdamm och staty av Carl Milles. Runt om fanns butiker och annan service.

För första gången byggdes ett helt bostadsområde för en utställning, och där arkitekterna var Gunnar Wejke och Kjell Ödéen. Guldheden låg i ett bergsområde ca tio minuter från centrala Göteborg och med utsikt mot havet. De 600 lägenheterna i olika storlekar fördelades mellan punkthus med sjuvåningar samt femvånings- och lamellhus. 30 av lägenheter inreddes av bl.a. Carl Malmsten för att passa olika familjekonstellationer. Mitt i området byggdes ett torg med en spegeldamm omgärdad av post, biograf, restauranger och butiker. Guldhedens bostadsområde erbjöd mycket service med allt för den nya tidens yrkesarbetande mamma. Barnens behov gavs också stort utrymme, både vad gällde samhällelig omsorg men också tillgång till frisk luft och natur. Utställningen hade även en teoretisk del där man i text och bild belyste bostadskrisen och olika förslag till lösningar.

En del av den principiella avdelningen – där man i text och bild ville visa på bostadsbristen och dess lösning.

Bo bättre invigdes den 17 augusti av Svenska Slöjdföreningens hedersordförande H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf (se bild nedan) och under den månad som utställningen pågick, besökte nära 110 000 personer bostadsutställningen på Guldheden.

Besökare på Bo bättre 1945.

 

Se journalfilm från Öppet Arkiv om Bo Bättre 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]