aaa

NATIONELL AGENDA – slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

Av: Elna Lassbo, nov 07, 2016

NATIONELL AGENDA – internationalisering som en del i företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

Seminariets fokus:
Hur får vi en ökad samverkan kring satsningarna på internationalisering att det gynnar de små kulturföretagen?

Representanter för Visit Sweden, Team Sweden, Southern Sweden Creatives, Tillväxtverket och Kulturrådet presenterar sina aktuella satsningar på internationalisering av kulturföretagen och deltar i ett panelsamtal.

Program och medverkande

Tisdag 6 dec
Kaffe står framdukat vid ankomst

9.00 Välkommen
Moderator Cilla Robach presenterar panelen

Bakgrund till Nationell agenda, Friedrike Roedenbeck, NFH och Klas Rabe, Tillväxtverket

9.30 Presentation av Nationell agenda
Agnieszka Knap, Konsthantverkscentrum

9.45 Inledning
David Karlsson, styrelseledamot Nätverkstan, ”Det strukturella problemet med kulturföretagande”.

10.10 Kaffe, bensträckare 10 min

10.20 Presentation av satsningar på internationalisering
Alla talare presenterar sina satsningar och svarar sedan på frågan (5-7 min): Hur kommer satsningarna på internationalisering de små kulturföretagen till del?

10.50 Diskussion – panelsamtal
Hur får vi en ökad samverkan kring de internationella satsningarna så att det gynnar kulturföretagen?

11.50 Sammanfattande ord och avslut, moderator Cilla Robach

 

Anmälan
Skicka din anmälan till nfh@nfh.se senast 30 nov 2016.

 

Nationell agenda
Målet för nationell agenda är att förbättra företagens möjligheter till ett positivt ekonomisk utfall. Den vänder sig till myndigheter och regioner samt till bransch- organisationer och högskolor inom området. Agendan har tillkommit i dialog mellan myndigheterna Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor och bransch-organisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konsthantverkscentrum har lett projektet.

I agendan presenteras konkreta nationella insatser för att utveckla kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design. Med kulturföretag avses professionella utövare inom dessa tre branscher som är verksamma i företag. Gemensamt för de tre områdena är att de i hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. Företag i dessa branscher omsätter vanligtvis under en miljon kronor och drivs oftast av en person alternativt några få.

Hämta och läs Nationell agenda som pdf här.

Seminariet är ett samarrangemang mellan NFH, KHVC, KIF/KRO och Svensk Form