aaa

World Wide Knit in Public Day

Av: RF Skåne, apr 18, 2018

Kom och tillbringa eftermiddagen med att sticka offentligt!

Ta med dig din stickning och träffa likasinnade för en stund tillsammans. Ta även med dig fikakorgen eller köp fika på Form/Design Center så bjuder vi på en kopp kaffe om du visar upp din stickning.

Läs mer >> www.facebook.com/events

ANMÄLAN: Nej


aaa

Handkraft – Utbildningar och kurser som håller i längden. Formfrukost i Örebro.

Av: RF Örebro län, feb 12, 2018

”Handkraft – Utbildningar och kurser som håller i längden”

En frukost om Sätergläntan – med fokus på smide. Anders Almlöf, huvudlärare smide, berättar om yrkesutbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur samt Johan Lundahl och Sölve Sand Venås, studerande i smide år 3, vilka delar sina tankar kring smidet, utbildningen och framtiden.

Sätergläntan är Nordens centrum för lärande inom slöjd och hantverk sedan 1923. Utgångspunkten i deras utbildningar och kurser är alltid naturens material i kombination med handaskicklighet inom slöjd och hantverk. Deras läsårsutbildningarnas inriktningar är smide, sömnad, trä och väv. Distansutbildningar och veckokurser erbjuder både historiska och innovativa hantverkstekniker.
Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna. I anslutning till Institutet finns Sätergläntans butik och restaurang. Sätergläntans huvudägare är Hemslöjden (Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund, SHR) och Leksands kommun.

Tisdagen 6/3 kl 7:30-9:00 Formfrukost på Mecano, Näbbtorgsgatan 2, 1tr i Örebro.

Frukosten kostar 10 kr för medlemmar och 30 för övriga. Alla formintresserade välkomna!
# Frukosten är en del av förberedelserna inför oktobers stora formevent ”Hylla Vardagen”.


aaa

OMSLÖJD – När samlat möter nytt. Vernissage. Örebro

Av: RF Örebro län, jul 03, 2017

Utställningen OMSLÖJD – när samlat möter nytt.
Vernissage lördagen 23/9 kl 12.00.
Prisutdelning och föreläsning av Kerstin Wickman den 11/11 kl 13.00.

Flera av Svensk Forms medlemmar är inblandade i projektet och nu också i utställningen på Örebro Länsmuseum.

Trots att vårt behov av att uttrycka oss är lika starkt oavsett vilken generation vi tillhör har vi ändå svårt att förstå varandra över generationsgränserna. Olika generationer uttrycker sig på olika sätt. En livfullt dekorerad mangelbräda kanske får omdömen som tråkig av en generation medan att ta en selfie med mobilen varje dag av en annan generation ses som ytligt. Trots att både selfien och mangelbrädan egentligen ger uttryck för samma grundläggande behov: att visa sig från sin bästa sida.
Hur skulle din friargåva se ut idag om du utgick från en dejtingprofil på nätet? Kan vi över generationsgränserna förstå varandras grundläggande behov genom slöjden? Genom att utgå från de äldre föremålen från samlingarna och inspireras att slöjda nya föremål ur dagens perspektiv? 

Utställningen OMSLÖJD – När samlat möter nytt, är ett resultat av slöjdprojektet Lika Unika som är ett samarbete mellan Örebro läns museum och Örebro läns slöjdförening.

I projektet Lika Unika gjordes ett urval av en arbetsgrupp från Örebro läns slöjdförening tillsammans med personal på Örebro läns museum av slöjdföremål från museets samlingar. I projektet har slöjdare fått se föremålen från samlingarna för att bli inspirerade till att skapa ny slöjd. Det har erbjudits inspirationskvällar med olika teman kopplade till projektet. Projektet avslutas med utställningen OMSLÖJD – När samlat möter nytt, där de utvalda föremålen från samlingarna och de nyslöjdade föremålen delar scen. Utställningen visar föremål, tankar och känslor som uppstår vid mötet mellan historia och nyskapande. Örebro läns slöjdförening kommer genom en jury att premiera tre slöjdare i utställningen.

För mer information kontakta hemslöjdskonsulenten Lina Jatko Telefon: 019-602 87 66.


aaa

NATIONELL AGENDA – slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

Av: Elna Lassbo, nov 07, 2016

NATIONELL AGENDA – internationalisering som en del i företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

Seminariets fokus:
Hur får vi en ökad samverkan kring satsningarna på internationalisering att det gynnar de små kulturföretagen?

Representanter för Visit Sweden, Team Sweden, Southern Sweden Creatives, Tillväxtverket och Kulturrådet presenterar sina aktuella satsningar på internationalisering av kulturföretagen och deltar i ett panelsamtal.

Program och medverkande

Tisdag 6 dec
Kaffe står framdukat vid ankomst

9.00 Välkommen
Moderator Cilla Robach presenterar panelen

Bakgrund till Nationell agenda, Friedrike Roedenbeck, NFH och Klas Rabe, Tillväxtverket

9.30 Presentation av Nationell agenda
Agnieszka Knap, Konsthantverkscentrum

9.45 Inledning
David Karlsson, styrelseledamot Nätverkstan, ”Det strukturella problemet med kulturföretagande”.

10.10 Kaffe, bensträckare 10 min

10.20 Presentation av satsningar på internationalisering
Alla talare presenterar sina satsningar och svarar sedan på frågan (5-7 min): Hur kommer satsningarna på internationalisering de små kulturföretagen till del?

10.50 Diskussion – panelsamtal
Hur får vi en ökad samverkan kring de internationella satsningarna så att det gynnar kulturföretagen?

11.50 Sammanfattande ord och avslut, moderator Cilla Robach

 

Anmälan
Skicka din anmälan till nfh@nfh.se senast 30 nov 2016.

 

Nationell agenda
Målet för nationell agenda är att förbättra företagens möjligheter till ett positivt ekonomisk utfall. Den vänder sig till myndigheter och regioner samt till bransch- organisationer och högskolor inom området. Agendan har tillkommit i dialog mellan myndigheterna Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor och bransch-organisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konsthantverkscentrum har lett projektet.

I agendan presenteras konkreta nationella insatser för att utveckla kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design. Med kulturföretag avses professionella utövare inom dessa tre branscher som är verksamma i företag. Gemensamt för de tre områdena är att de i hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. Företag i dessa branscher omsätter vanligtvis under en miljon kronor och drivs oftast av en person alternativt några få.

Hämta och läs Nationell agenda som pdf här.

Seminariet är ett samarrangemang mellan NFH, KHVC, KIF/KRO och Svensk Form