aaa

Abar: Entré & Råängen – Visioner för framtiden

Av: RF Skåne, apr 28, 2018

Sveriges Arkitekter Skåne bjuder in till ABAR med fokus på två av regionens mest spännande stadsbyggnadsprojekt.

Köpcentret Entré och området Råängen är två projekt vars ägare gått in med tydliga visioner för hur framtidens stadsliv ska vara och hur det ska formas.

Råängen
Råägnen har främst synts genom utplaceringen av den brittiske konstnären Nathan Coleys ljusskulptur ”Heaven is a place where nothing ever happens” på Krafts torg i Lund. Verket är en del av ett pågående samtal med Lundaborna som Domkyrkan för, genom konst och arkitektur, kring utvecklingen av 12 hektar åkermark som kommer att utgöra en del av det framtida Lund.

Domkyrkan äger sammanlagt 150 hektar åkermark vid Brunnshög och omkring 2020-2023 kommer det att bli aktuellt att avyttra tolv hektar för bland annat bostadsbyggande. White ar­ki­tekter har anlitats för att ta fram ett kon­cept och led­ord för det fram­ti­da bo­stads­om­rå­det Råängen och området ska präglas av ”fy­sisk och psy­kisk håll­bar­het” med en grund i kristna vär­der­ingar. Målet är en intressant stads­del som ger en trev­lig käns­la i kroppen.

Entré
Under 2017 förvärvade fastighetsbolaget Trianon köpcentret Entré i Malmö med den tydliga visionen att utveckla detta som en mångfacetterad mötesplats. I samband med förvärvet har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad, som åtar sig att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Målet är att komplettera handeln med kultur, aktiviteter och samhällsservice.

Entré har redan idag en säregen karaktär i Malmö med ett köpcenter dit många går för att träna eller se bio. Trianon ser stor potential i förvärvet med Entré, främst eftersom bostadsbyggandet i området kring Värnhem och Östervärn samt den nya tågstationen. Folktandvården blir den första samhällsservice som flyttar in 2018 och kommer att ha ingång både från Pilgatan och direkt från Värnhemstorget med en kontraktstid på 15 år.

Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30. Bjud gärna in kollegor, vänner och studiekamrater.


aaa

ABAR: Lars Nittve + Utställningen DESIRE

Av: RF Skåne, mar 25, 2018

Sveriges Arkitekter Skåne bjuder in till ABAR, vår kväll med mingel och föreläsningar, denna kväll med fokus på utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö.

Kvällen inleds med att DESIRES kurator, Gunilla Kronvall, berättar om utställningens som äger rum i augusti 2018 på Form/Design Center. Efter detta lämnar vi över till kvällens inbjudna talare, Lars Nittve, som ger en inspirationsföreläsning inför DESIRE, utifrån hans erfarenheter av att driva och utveckla museum såsom bland annat Louisiana i Danmark, Tate Modern i London, och M+ konstmuseum i Hong Kong.

Bjud gärna in kollegor, vänner, studiekamrater. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30.


aaa

Vernissage och ABAR: Varvstaden – åter till framtiden

Av: RF Skåne, mar 25, 2018

Välkommen till ABAR och öppning av utställningen ”Varvstaden – åter till framtiden”. Anders Lendager från Lendager Group berättar hur de har arbetat med cirkulär ekonomi genom upcycling av byggnadsmaterial i Varvstaden.

Varvsstaden bildar en viktig del av Malmös utvecklingshistoria och har ingått i flera generationer Malmöbors liv och vardag. Varvet var en del av Malmös identitet och hade även stor påverkan på Malmös kultur. Malmös industriella förflutna finns inbäddat i Kockums gamla byggnader, och de råa, gedigna och patinerade materialen berättar alla historien om platsens tidigare liv. Därför är det både viktigt och nödvändigt att de olika materialen tas på allvar. För att kunna skapa en ny hållbar stadsdel och samtidigt bygga vidare på Varvsstadens historia och identitet är det logiskt att nyttja potentialen i de stora materialresurser som området redan är försett med. Varvsstaden AB har därför låtit utarbeta en dokumentsamling bestående av tre delar; Kompass, Idékatalog och Materialkatalog.

Att nyttja befintliga material
Den här utställningen tar avstamp från Idékatalogen vars syfte är att ge en inblick i de många möjligheter som finns till att återanvända befintliga material inom framtida projekt. Idékatalogen tydliggör vilken värdefull resurs materialen utgör eftersom de kan generera nya affärsmöjligheter, skänka området en unik karaktär och bespara miljön stora mängder CO2-utsläpp. Idékatalogen ger även en överblick över de vanligast förekommande materialslagen som finns i Varvsstadens olika befintliga byggnader (betong, tegel, glas, stål och trä). Ett helt nytt grepp inom stadsomvandling är att dessa material betraktas som Varvsstadens Materialbank, vilken möjliggör att olika lämpade material bildar nya resurser via återvinning, återbruk eller upcycling inom den framtida stadsdelen.

Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30.

OM ABAR
Sveriges Arkitekter Skåne anordnar regelbundet ABAR – kvällar med mingel och föreläsningar på Form/Design Center. Målsättningen är att erbjuda medlemmar en plats att mötas, diskutera och fördjupa sig i ämnet arkitektur; inredning, landskap, hus och stadsbyggnad.


aaa

ABAR: Feminist Futures of Spatial Practice

Av: RF Skåne, nov 04, 2017

Välkommen på ABAR med fokus på arkitekters kamp mot diskriminering.

Nu släpps Feminist Futures of Spatial Practice, en bok som består av bidrag från såväl arkitekter, stadsplanerare, konstnärer som aktivister, vilka berättar om sina kunskaper om och erfarenheter av att bekämpa sexism, rasism, ålders- och klassförtryck inom ramen för sina egna yrken. Boken har delvis finansierats av KTH Arkitekturskolan och bland författarna och redaktörerna finns KTH-forskaren Meike Schalk samt Thérèse Kristiansson vid Arkitektur- och Designcentrum och Ramia Mazé vid Aalto- universitetet i Helsingfors.

Arkitektur och konst har länge legat i framkanten när det kommer till kampen om de byggda rummen, vilka inkluderar både de offentliga såväl som de privata och består av materiella förutsättningar såväl som sociala organiseringar. Målsättningen har varit ökad jämlikhet, mångfald och tillgänglighet i våra städer, samhällen och vardagsliv. På senare tid har det i Sverige pratats om feministisk stadsplanering, med exempel som jämställd snöröjning, kollektivtrafik, jämställda parker och fritidsgårdar.

Diskussionen är baserad på mångårig forskning och handlar om exkluderande design och vikten av normkritik i planerandet och utförandet av våra byggda rum. Feminist Futures of Spatial Practice är en bok med över 40 skribenter från olika länder och med olika bakgrunder. Författarna skriver om sina olika feministiska taktiker i sina respektive yrkesutövanden. Teoretiska texter blandas med praktiska tillvägagångssätt, framtidsvisioner delar utrymme med konkreta verktyg.

Föreläsare:
Thérèse Kristiansson och Meike Schalk (redaktörer)
Anja Linna och Ragnhild Claesson (författare till texter i boken)

Boken Feminist Futures of Spatial Practice kommer att säljas till rabatterat pris under kvällen.

Bjud gärna in kollegor, vänner och studiekamrater. Välkommen!

PLATS: Form/Design Center
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen


aaa

Abar: Vallastaden

Av: RF Skåne, okt 13, 2017

Vallastaden i Linköping är Sveriges just nu mest omtalade stadsdel. Bomässan är avslutad och vi summerar intryck och erfarenheter.

Kvällens två samtal leds av Julia Svensson, chefredaktör på tidskriften Arkitektur. Vi får höra Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör på Linköpings kommun, berätta om områdets planering och utveckling. Vi får även en presentation av ett av de första byggda projekten i Vallastaden, ”House for Mother” av Förstberg Ling, genom arkitekt Björn Förstberg. Vi välkomnar publiken att aktivt delta i samtalen.

Föreläsare är:
Anna Bertilson (Samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun)
Björn Förstberg (Arkitekt, Förstberg Ling)
Julia Svensson (Chefredaktör, Tidskriften Arkitektur)

Bjud gärna in kollegor, vänner och studiekamrater. Välkommen!

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
ANMÄLAN: Ingen


aaa

ABAR: 10 X ARBETA UTOMLANDS

Av: RF Skåne, feb 04, 2015

ABAR: 10 X ARBETA UTOMLANDS

Hur är det att arbeta som arkitekt utanför Sverige? I årets första evenemang berättar några arkitekter kort om sina upplevelser av att i olika sammanhang arbeta utomlands: Ida Mared om Libyen, Pär Lindström om Vietnam, Pernilla Theselius om Barcelona, Wiktor Berg om CRAB i London, Viktor Nyman om OMA i Rotterdam, Linn Stevensson om Berlin.

Efter presentationerna blir det tid för frågor och samtal.

TID: Tisdag 10.02 kl. 18-21 (lättare förtäring och dryck från 17:30)
PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
ANMÄLAN: https://www.facebook.com/events/1535615153355055/?ref_newsfeed_story_type=regular