Tillbaka till Mats Formreflektioner

Att välja vara är att välja livsstil

I år är det 100 år sedan den legendariske direktören för Svenska Slöjdföreningen Gregor Paulsson skrev propagandapublikationen Vackrare Vardagsvara utgiven i anslutning till en utställning på Svenska Mässan i Göteborg. Paulsson var klart inspirerad av den tyska Werkbundrörelsen som banade väg för Bauhaus som i år också 100-årsjubilerar med bl a uppförandet av två nya Bauhaus-museer i Weimar respektive i Dessau.

Även slöjdföreningens förmedlingsbyrå som kopplade samman producenter och konstnärer hämtade sin inspiration från Deutsche Werkbund. Och på Svensk Form kommer vi under året koppla samman dåtid-nutid-framtid genom att på olika sätt uppmärksamma de samtida förgreningarna till både Vackrare vardagsvara och Bauhaus, bland annat planerar vi en studieresa för våra medlemmar till Tyskland.

Bauhaus Museum Dessau av addenda architects (González Hinz Zabala)

Men Svenska Slöjdföreningens första propagandapublikation är inte bara av historiskt intresse. Här finns även tankar som känns relevanta idag, som t ex det sociala engagemanget och intresset för att koppla samman konst-teknik – eller som Paulsson uttrycker det nästan som en besvärjelse att; ”Konsten och industrin kunna naturligt höra ihop istället för att vara fiender”.

Vackrare Vardagsvara, 1919 och Det återvunna plagget, årets julklapp 2018

Även Paulssons senare texter blev riktningsgivare i design- och samhällsdebatten inte minst i det funktionalistiska manifestet Acceptera som han skrev kort efter Stockholmsutställningen 1930 tillsammans med Gunnar Asplund och dåtidens tongivande arkitekter, men senare även i skriften Tingens bruk och prägel där han i slutordet slår fast ”Att välja vara är att välja livsstil”.

Och dessa slutord kan lika väl tjäna som startord för det nya året 2019 i en tid då årets julklapp blev det återvunna plagget och där en ökad medvetenhet om kvalitet och hållbarhetsfrågorna i konsumentledet kan visa sig bli en avgörande kraft ”bottom up” för att åstadkomma den nödvändiga förändringen mot en hållbar framtid.

Gott nytt år 2019!

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies