Tillbaka till Mats Formreflektioner

Arkitektur och Design i mitten av ett hållbart samhällsbygge

I min första krönika i tidskriften Form beskrev jag formområdet som själva skärningspunkten eller den sammanhållande länken längs kedjan: Forskning – Innovation – Teknik – FORM – Innehåll – Människa – Samhälle. Och med den nya formpolitiken Gestaltad livsmiljö ser förutsättningarna bättre ut än på länge för att arkitektur och design ska ta sin självklara plats i mitten av samhällsbygget.

Arkitektur, form och design är bland de viktigaste konstområdena då de ständigt omger och formar våra liv och samhällen, från teskeden till stadsplanen. Den gestaltade livsmiljön spelar därför en huvudroll för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Det är därför mycket glädjande att regeringen nu tar ett helhetsgrepp om formpolitiken med ett nytt nationellt mål som lyfter fram att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Detta öppnar både för en bredare syn på design och kommer i framtiden kunna ge fler uppdrag till formgivare.


Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister, Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokratiminister och Karolina Skog, Miljöminister vid presskonferensen.

När de tre ministrarna från kultur-, bostad- och miljödepartementen nyligen presenterade den nya politiken låg fokus dock på det offentliga rummet, arkitekturen och hållbara städer snarare än på designbranschen. Kanske logiskt då ministrarna för bostad-miljö-kultur har en starkare gemensam nämnare inom stadsbyggnadsfrågorna. Men i själva ”formproppen” finns även designfrågorna levande och med flera intressanta passager som kopplar till Svensk Forms uppdrag och verksamhet.

Bland annat lyfter propositionen fram att Svensk Form genom sina regionalföreningar utgör ett nätverk som är värdefullt för regional förankring och brett genomslag för att åstadkomma fler hållbara gestaltade livsmiljöer i hela landet genom att stimulera designutvecklingen i Sverige. Regeringen konstaterar också ”att den bredd som finns bland företrädarna inom form- och designområdet utgör en styrka, men att det samtidigt kan behövas en samlad röst för att öka förståelsen av designens och formens betydelse” och lyfter fram att Svensk Form och SVID i sammanhanget har särskilt viktiga roller för att skapa ett mer utvecklat samarbete och samordning inom området.

Detta är glädjande läsning och helt i linje med ambitionen att stärka samverkan med våra regionalföreningar. I närtid kommer jag därför besöka Göteborg för samtal om synergier i regionen mellan t ex Svensk Form Väst och Röhsska museet som öppnar igen till hösten. Detta kan skapa en tydligare nod för design i väst på liknande sätt som redan finns hos Svensk Form Syd med sitt Form/Design Center, dit jag reser för ytterligare samtal när Ung Svensk Form 2018 öppnar om några veckor.  Och sedan fortsätter min Sverigeresa till Norrland för möte med Svensk Forms regionalföreningar i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland samt med andra centrala aktörer inom formområdet i Norr. Vi behöver etablera starkare noder för designutvecklingen i hela landet och med Svensk Forms tretton regionalföreningar finns en tydlig infrastruktur att bygga vidare på. Det ger en samlad röst för att öka formens betydelse i hela landet!

Läs hela propositionen här

Mats Widbom, VD Svensk Form

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]