Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Form/Design Center

Publicerat: 08 juli, 2020

Sommaren 1964 invigdes Form/Design Center av Svensk Form Syd som i år firar 75 år såsom Svensk Forms äldsta regionalförening. Vi ser tillbaka på Form/Design Centers spännande historia som navet i Malmös och Skånes designvärld.

Idén att skapa ett designcentrum i Malmö hade funnits länge men det var först 1964 då Skånemässan byggde nya mässhallar vid Stadiongatan för att fira 50 års-jubileet av Baltiska Utställningen 1914 som idén tog fysisk form. Annika Heijkenskjöld var den drivande personen från Svensk Form Syd, som arbetade intensivt kvällar och helger tillsammans med inredningsarkitekterna och möbelformgivarna Bo Lindekrantz och Börge Lindau (som senare kom att grunda Blå Station) för att göra om en källarlokal till ett flexibelt utställningsrum. Deras hårda arbete och engagemang lönade sig: den 5 juni 1964 invigdes Form/Design Center av Kung Gustav VI Adolf. Och redan från början fanns det intresse att ställa ut, Annika Heijkenskjöld beskrev det själv så här: ”Det var inte svårt att engagera utställare. Jag hade bra kontakt med fabrikanterna och det fanns ett intresse för våra planer att göra både redovisande och idébaserade utställningar. Det var status att bli uppmärksammad av Svenska Slöjdföreningen och minnet från H55 var fortfarande levande.

Utställningen Bygglekplats på Form/Design Center 1977.

Ett tydligt fokus för Form/Design Center var familjen, och då särskilt barnens behov. Utställningar som Barntillåtet 1967 och programverksamhet som Levande verkstad för barn men även utställandet av bl.a. Anna Wranges barnkläder, där fokus låg på produktutveckling och koncept, är tydliga exempel på denna inriktning. 1974 flyttade Form/Design Center från Stadiongatan in i Hedmanska gården på Lilla Torg i centrala Malmö. Här utnyttjades byggnadens innergård till utställningar som lyfte publikens intresse för trädgård och växtlighet, bl.a. med UIla Molins Gröna Rum.

Ung Svensk Form 2000 på Form/Design Center.

De tre våningsplanen med utställningshallar och butik har sedan dess fortsatt vara en levande mötesplats för dåtida, nutida och framtida design samt ett forum för debatt och information. Just nu visas Ung Svensk Form 2020 på Form/Design Center fram till 16 augusti – Svensk Forms årliga utställning och utmärkelse som föddes 1998 just här på Form/Design Center i Malmö.

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]