Tillbaka till Mats Formreflektioner

Hållbar design – här och nu!

Efter denna extremväder-sommar trodde nog många med mig inräknad att klimatfrågan skulle dominera den politiska debatten – men så blev icke fallet. Snarare verkar det som politikerna har tyckt att klimatförändringarnas ”inconvenient truth” lämpligen bör sopas under mattan för att inte skrämma bort väljare istället för att möta väljarna face to face med öppen krismedvetenhet och kraftfulla visioner om en hållbar framtid.

Jag tror i likhet med de artiklar som konsekvent publicerats på DN kultur att förändringen även måste komma ”bottom-up”. Det finns ingen tid att vänta in politikerna, eller nästa val – det gäller att agera här och nu, som t ex i Jesper Erikssons innovativa designprojekt (se bild nedan) under London Design Biennale som nyligen avslutades. Eriksson presenterar en alternativ användning av kol som organiskt byggmaterial för olika arkitekturelement, inredning och design. På så sätt omvandlas bilden av ett klimatskadligt bränsle som släpper ut koldioxid till ett material som innesluter det. Installationen innehåller golv, möbler och andra föremål i kol, ”Storbritanniens mest ikoniska material”, som formgivaren säger.

Från Svensk Forms sida kommer vi göra en satsning på design och hållbarhet i anslutning till vårt 175-årsjubileum, men redan nu i höst har vi tillsammans med våra nordiska systerorganisationer lanserat designtävlingen ”Sustainable chairs” där de vinnande bidragen från de fem nordiska länderna kommer att presenteras i den nordiska paviljongen på FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. Tävlingen är en del av Nordiska ministerrådets internationella profileringsprojekt The Nordics och vi hoppas att vi i anslutning till utställningen även kan få till stånd ett rundabordssamtal om formområdets betydelse för en hållbar framtid som den sammanhållande länken mellan teknik/innovation och människa/samhälle.

Jag är övertygad om att vi kommer få se allt fler klimatdrivna initiativ inom många olika områden och inte minst inom formområdet som är centralt för en hållbar samhällsutveckling och som nu även har den nya formpolitiken Gestaltad livsmiljö i ryggen. Förhoppningsvis kan vi snart blicka tillbaka på den tid då initiativen för att bekämpa klimatpassivitet satte en avgörande press på politiker, beslutsfattare och opinionsbildare och visade på den möjlighet att skapa förändring som också kommer underifrån.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]