Tillbaka till 175 år av Svensk Form

NordForm90

Publicerat: 01 april, 2020

1990 genomfördes den stora nordiska designutställningen NordForm90 i det då nya området Västra hamnen i Malmö. Idén bakom utställningen var att samla industridesign, konsthantverk, arkitektur och kommunikationsdesign från de nordiska länderna som bland annat i form av en tävling fick uppföra och inreda var sitt radhus.

Guiderna på NordForm90.

NordForm90 genomfördes nästan på året 75 år efter Baltiska utställningen och arrangerades av Malmö Stad, Form Design Center och Svensk Form, med Thomas Hellquist som chefsarkitekt. Utställningen blev Annika Heijkenskjölds, grundaren till Form/ Design Center, sista stora arrangemang i sin roll som chef för designcentret. Med utställningen ville man förmedla en slags nordisk värdegrund som beskrevs som en kombination av naturkänsla, högteknologi och omsorg.

Interiör från Hall 1: Ting för ögat

Interiör från Hall 2: Ting för kroppen.

Interiör från Hall 3: Ting för tanken,

Äldre magasinsbyggnader användes som utställningshallar vilka var uppdelade efter ämnena  ”Ting för ögat”(hall 1) där konsthantverk visades upp, ”Ting för kroppen” (hall 2) med bl.a. stolar och köksinredningar samt ”Ting för tanken” (hall 3) som ville visa på ”tankens, och kanske känslans labyrinter” genom en utställning med fornnordiska associationer där entrén gick genom trädet Yggdrasil. Till utställningen hörde även en park med skulpturer och fontäner kallad Paradiset.

Exteriör av en av utställningshallarna med parken Paradiset.

Skulptur i Paradiset.

En stor del av utställningen upptogs av de radhus som varje deltagande land (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) fick bygga och inreda. I tävlingen mellan de 5 radhusen vann det danska bidraget – ett gavelradhus ritat av arkitektkontoret Vandkunsten. Det svenska radhuset ritades av Peter Hesselgren och Ori Merom. Utställningen blev en publiksuccé men rätt omdebatterad – där vissa tyckte att inte minst hall 3 Ting för Tanken var för långt från designämnet medan andra blev inspirerade och lyfte fram utställningens upplevelsemässiga kvaliteter.

Exteriör av de nordiska radhusen.

Det danska radhuset som vann första pris i tävlingen ritades av arkitektkontoret Vandkunsten.

Vardagsrummet i det danska radhuset.

Det svenska radhuset ritades av Peter Hesselgren och Ori Merom.

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]