Tillbaka till 175 år av Svensk Form

Kontur – Forms internationella syskon

Publicerat: 06 maj, 2020

1950 startade Svensk Slöjdföreningen tidskriften Kontur – ett internationellt syskon till Form som skulle fungera som ett fackorgan för formgivning och miljöskapande. Kontur gavs ut under ca 15 års tid och speglar det som brukar kallas för Svensk Forms gyllene era.

I början av 1950-talet hade Form omformats för att kunna riktas mot en bredare läsekrets genom att göra den mindre teoretisk och mer lättillgänglig. För att inte tappa de läsare som sökte en mer djupgående analys och debatt inom form och design så startades tidskriften Kontur efter ett initiativ från Svenska Slöjdföreningens dåvarande direktör Åke H. Huldt. Till skillnad från Form, som under 1950-talet kom ut med tio nummer per år, så var Kontur mer exklusiv med endast ett nummer per år, även om man hade haft som mål att göra den till en kvartalstidskrift. I det första numret skriver man så här om tidningen:
Vi har för denna tidskrift valt namnet KONTUR, därför att det täcker dess syfte: att ge en klar kontur kring former, händelser och problem på Svenska Slöjdföreningens område. KONTUR är ett fackorgan för formgivning och miljöskapande.

Dessutom var Kontur mer vågad i sitt grafiska formspråk. Den riktade sig även till den internationella publiken med artiklar på svenska med sammanfattningar på engelska. Kontur presenterade det bästa inom svensk och nordisk formgivning samtidigt som den var ett fönster mot världen. Innehållet i Kontur var helt fristående från Form, även om det var samma redaktion som arbetade med den. De tre sista numren gavs endast ut på engelska. 1965 lades utgivningen ner, men den begränsade upplagan, tillsammans med den genomarbetade formgivningen gör att de 13 numren av Kontur idag är eftertraktade på antikvariatsmarknaden.

Detalj ur avklappning av gravtegel från Chin Tsún, tredje århundradet f. Kr.

Omslag av Pierre Olofsson .

Omslag av Niels Mörck

Omslag av Per Beckman

Omslag av Göta Trädgårdh.

Omslag av Anders Beckman.

Omslag av detalj ur bildväv ”Soldans” av Sten Kauppi, Handarbetets Vänner.

Omslag Hertha Hillfon.

Omslag av Signe Persson-Melin och Anders Liljefors.

 

 

Omslag av John Melin och Anders Österlin.

Omslag av Carl Fredrik Reuterswärd.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_01xp"]

Föreningen Svensk Form
Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm

Organisationsnummer: 802003-0980

Föreningen Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de
möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Ändra inställningar för cookies