Anmälan

En anmälan ska göras skriftligen och skickas till Svensk Forms kansli både digitalt och fysiskt. Till anmälan ska fogas ett kvitto på att anmälningsavgiften om 29 500 kronor är betald till Föreningen Svensk Form (BG 5350-8172).

I anmälan bör man även lämna andra uppgifter som kan vara av betydelse för Opinionsnämndens bedömning.

Exempel på sådana uppgifter är:
– upphovsmannens namn
– beskrivning av vad i produktens utseende som anmälaren anser vara särpräglat
– när produkten skapades och hur marknaden till vilken den hör då såg ut
– produktens tillkomstprocess
– en eller flera pappersbilder
– en eller flera digitala bilder

Fullständig information om hur en anmälan görs och vilka uppgifter den ska innehålla finns i stadgarna för Opinionsnämnden.
Ladda ner Opinionsnämndens stadgar