SwedishDesign.org

SwedishDesign.org – en anslagstavla där du syns i rätt sammanhang

SwedishDesign.org

SwedishDesign.org är en typ av anslagstavla där redaktörer gör urval och presenterar listor. Principen bygger på att den växer organiskt genom att användarna själva sköter sina profiler. Sedan kan läsarna välja olika urval, most viewed, editor’s pic, latest entries osv, eller olika designdiscipliner, regioner och en rad olika kategorier.

Med webbplatsen skapar vi ett verktyg för en internationell publik som söker information om svensk design. Något som vi i vårt internationella arbete upptäckt saknas och efterfrågas alltmer.

Språket är på engelska, eftersom de flesta i designvärlden använder det som ”arbetsspråk”. Meningen är också att kommunikation på engelska ska ge mer genomslag internationellt och användarna når en större publik.

Urval av gästredaktörer
Utifrån Swedishdesign.org bearbetar redaktören eller inbjudna gästredaktörer (internationella organisationer, media och kontakter i vårt nätverk). Redaktören presenterar urval, nyhetsbrev och fenomen inom svensk samtida design, arkitektur och form, en förutsättning för genomslag.

Det här blir ännu en kanal för att öka kunskapen om svensk design. Ett samtida komplement till övriga utställningar, utmärkelser och andra publikationer i Svensk Forms övriga verksamhet. De som registrerar sig på swedishdesign.org blir en del av den svenska designhistorien då databasen för varje år sparas för framtiden.

Organisation och finansiering
Webbplatsen är utvecklad i samverkan med Centrum för Näringslivshistoria, med generösa medel från Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser. Sublime har byggt webbplatsen och FamiljenPangea har designat.