Design Forward INT


Design Forward INT
Design Forward INT
En kurs om internationalisering – hösten 2012

Svensk Form har genom stöd från Vinnova fått möjlighet att ta fram och genomföra en affärsutvecklande insats riktad till dem som fått utmärkelsen Ung Svensk Form respektive Rookies. Vinnovas utlysning Innovation och Design 2012 har syftet att stimulera användandet och utvecklingen av design som en metod, verktyg och process för innovationer, entreprenörskap och tillväxt i Sverige.

Design Forward INT. är en skräddarsydd intensivkurs för designföretagare med internationella ambitioner. Formgivare och designer som fått utmärkelserna Ung Svensk Form och Rookies under de senaste omgångarna erbjuds att gå kursen, som är anpassad till mindre svenska designföretag och internationellt inriktad. Kursen genomförs under totalt fem dagar och kvällar hösten 2012 i Leksand och Stockholm och kompletteras av individuell coachning. Insatsen genomförs i nära samarbete med Moderådet / Rookies.

Ladda ner DesignForward INT_I_PERSPEKTIV – en presentation i pdf (5,2 Mb)

För mer information kontakta projektledare Karin Wiberg, Svensk Form, karin.wiberg@svenskform.se eller 0703-656 325.

OBS!
NY OMGÅNG AV DESIGNFORWARD HÖSTEN 2017!
Klicka här för att läsa mer om den nya satsningen