Fr vänster: Snickarna Leon Nauchman, Jens Pettersson och grundaren Daniel Blomqvist. Foto: Tim Davies

Fr vänster: Snickarna Leon Nauchman, Jens Pettersson och grundaren Daniel Blomqvist.
Foto: Tim Davies