Design som utvecklingskraft

Design som utvecklingskraft är en studie genomförd av Föreningen Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Studien är framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet med syfte att ge en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan bidra till genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö.

Du kan ladda ner och läsa hela studien här.