Juridisk Rådgivning

Tack vare vårt samarbete med Brann AB kan medlemmar i Svensk Form få inledande tips och råd rörande immaterialrättsliga och affärsjuridiska spörsmål. Brann AB är specialister inom immaterialrätt och affärsjuridik och hanterar dagligen frågor rörande upphovsrätt, design, varumärken, piratkopiering, patent, företagsnamn- och bolagsrättsliga frågor samt avtal och processer.

Kontakta vår kontaktperson Hanna Thorngren (email hanna.thorngren@brann.se, telefon 08-429 10 25) eller Aliona Saalo (email aliona.saalo@brann.se, telefon 08-429 10 29) och ange att du är medlem i Svensk Form. Beskriv kort din fråga så blir du hjälpt direkt eller får din fråga vidarebefordrad till någon annan av juristerna som är kopplade till Svensk Form.

Den initiala rådgivningen täcker 15 minuters samtal och är tänkt att ge en första kontakt med en kunnig jurist inom området, varefter det finns möjlighet att direkt boka tid för den som önskar mer hjälp.