Juridisk Hotline

Ring Branns växel 08-429 10 00 och ange att du är medlem i Svensk Form och vill prata med någon av juristerna som är kopplade till Svensk Form.

Tack vare samarbete med Brann AB kan medlemmar i Svensk Form ringa en gratis hotline och få inledande tips och råd rörande immaterialrättsliga och affärsjuridiska spörsmål. Brann AB är specialister inom immaterialrätt och affärsjuridik och hanterar dagligen frågor rörande upphovsrätt, design, varumärken, piratkopiering, patent, firma- och bolagsrättsliga frågor samt avtal och processer.

Telefonrådgivningen är tänkt att ge en första kontakt med en kunnig jurist inom området, varefter det finns möjlighet att direkt boka tid för den som önskar mer hjälp.