Årsmöte

Till Svensk Forms årsmöten inbjuds föreningens alla medlemmar. Vi brukar hålla mötena i maj och förlägga mötet till olika delar av landet. Tanken är att årsmötet ska gå som en stafett runt till våra 14 regionalföreningar. 
Läs mer om Svensk Forms regionalföreningar.

Nästa årsmöte äger rum den 20-21 maj 2022, då med Svensk Form Småland som värdar.