Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Form Symposium #1 – Arkitektur i klimathotets tid: strategier för hundraårsregn och översvämningar

25 januari, 2017 | 14:00 - 21:00


Seminarieledare Emilia Engblad

Form-medarbetare, designer och konstvetare
Moderator Salka Hallström Bornold
Bitr chefredaktör Form

Under det första seminarietillfället i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen föreläste fem experter om nya rön i ämnet dagvatten och om grönstrukturer samt strategier för ökade flöden. Seminariet skedde med stöd från stiftelsen Arkus, som främjar vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för arkitekturområdet.

Form Symposium är – utöver att vara en plattform för att utveckla manualer att rädda världen – också en självklar plats för konst. Konstnären Eva Meyer-Keller gav Form symposiums premiär en konstnärlig inramning, baserad på performanceverket Cooking Catastrophes (2011). Meyer-Kellers arbeten utmärks av en noggrann uppmärksamhet och närvaro. Inte sällan används vardagliga föremål från den närmaste omgivningen, objekt och detaljer hon finner hemma, i snabbköpet eller i verkstaden. Detta ger verken en intim, lite besatt och huslig estetik. Arbetssätten hon använder präglas av konstruktiv likgiltighet inför gränsen mellan bild- och scenkonst där hon befinner sig i gränslandet. Läs mer om Eva Meyer-Keller

Våra föreläsare på Form Symposium #1:

Hans Bäckman, Expert inom klimat, dagvatten och VA-rörnät, Svenskt Vatten
Om föreläsningen: Bäckman gav i sin föreläsning handgripliga lösningar på de dagvatten-problematiker som berör samtidsarkitekturen. I föreläsningen gavs en initierad beskrivning av det som kallas för “hållbar dagvattenhantering” – något som innebär att avrinningsförlopp på olika sätt trögas upp för att så långt det är möjligt likna de naturliga avrinningsförlopp som kan återfinnas i icke urbaniserade landskap. Hans Bäckman beskrev konsekvenserna av den utsatthet samhällen och dess arkitek- tur bär på till följd av global uppvärmning.
Framtidens städer kläms från två håll, dels genom stigande vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav vilket riskerar dränka bebodda landområden – samtidigt som kraftigare skyfall skapar tillfälliga översvämningskatastrofer. Med praktiska exempel förklarade Hans Bäckman de mekanismer som styr hur utsatta olika bebyggelser är för översvämningar.

Stefan Hultenius, Mark-, vatten- och trädgårdsingenjör, Veg Tech
Om föreläsningen: I Hultenius föreläsning fick vi konkreta och utförda exempel på dagvattenlösningar i relation till arkitektur och stadsbebyggelse. Han förklarade i detalj hur arkitekter kan gå tillväga för att på bästa sätt skapa både ekonomiskt och miljömässigt optimala vegetationslösningar kring sina byggnader.

Björn Embrén, Trädspecialist, Stockholms stad
Om föreläsningen: Björn Embrén gav oss inblick i hur vi bäst kan bygga för att ge träd goda förutsättningar att växa i
staden. Han delgav kunskap från sina erfarenheter av att skapa rum för träd i urbana miljöer och berätta om kommande biokol-projekt. Han förklarade även hur arkitekter och stadsplanerare berörs av att Stockholms stad snart har en egen anläggning för att producera biokol av trädgårdsavfall.

Christina Wikberger, Ansvarig för ekosystemtjänster och klimatanpassning, Stockholms stad och c/o City
Om föreläsningen: I Wikbergers föreläsning fick vi en inblick i vad stadsplanering med ekosystemtjänster innebär i en vidare mening. Med utgångspunkt i utvecklingsprojektet C/O City får vi här veta mer om verktyg, metoder och värdering av ekosystemtjänster i stadsmiljöer. Genom att planera för samhällets största utmaningar framöver och tillskapa ekosystemtjänster kan vi minska de negativa effekterna av dessa i städerna och dess närhet. Grönska kan bidra till att fördröja dagvatten – och utöver det sänka temperaturen, minska buller, öka pollinering och skapa trivsamma stadsmiljöer och gårdar med hög livskvalitet. Wikberger förklarade hur arkitektur och stadsplanering med ekosystemtjänster kan bidra till att tackla de problem som global uppvärmning, klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering medför.

Staffan Sundström, Landskapsarkitekt med bred erfarenhet av offentliga miljöer, Sweco
Om föreläsningen: I den här föreläsningen fick vi ta del av slutsatserna i rapporten “Gestaltning av dagvatten”, som Stefan var en av huvudförfattarna till. Den beskriver relationen mellan teknik och gestaltning i dagvattenprojekt och olika framgångsfaktorer som identierats. Utöver detta berättade Stefan om några aktuella dagvattenprojekt som Swecos landskapsarkitekter jobbade med vid tidpunkten.

Läs rapporten ”Gestaltning av dagvatten – Exempel och framgångsfaktorer”.

Hämta PDF om hela Form Symposium #1

Seminariet skedde med stöd från Stiftelsen Arkus, som främjar vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för arkitekturområdet. Form Symposium drivs av design- och arkitekturtidskriften Forms redaktion.

Detaljer

Datum:
25 januari, 2017
Tid:
14:00 - 21:00
Evenemang Kategori:
Webbplats:
http://www.formmagazine.com/form-symposium/form-symposium-1/

Plats

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
Stockholm,
+ Google Map