Av: RF Värmland, Oct 16, 2015
Vi är en regionalförening inom Svensk Form och  är till för dig som arbetar med eller är intresserad av form och design. Vi ordnar nätverksträffar, föreläsningar, workshops, studiebesök och synliggörande aktiviteter för designområdet. Som medlem får du illgång till hela föreningens nationella styrka och verksamhet och du får också designmagasinet Form 6 gånger per år.

Följ oss också på Facebook.

SVENSK FORM | FORM MAGAZINE
Svensksundsvägen 13 | Box 204, SE-101 24 Stockholm | Visiting Address: Svensksundsvägen  13 | +46 8 463 31 30  | info@svenskform.se | Subscribe to our Newsletter