Verksamhet

Svensk Forms verksamhet utgår från regeringsuppdraget att främja svensk design utomlands och i Sverige. Svensk Form driver och samarbetar kring flera regionala, nationella och internationella projekt, utställningar och program.

Interior_2 Skandionkliniken small

DESIGN OCH ARKITEKTUR – DEL AV REGIONAL KULTURPOLITIK?
Kan design och arkitektur vara en del av den regionala kulturpolitiken? Vill de vara en del? Hur skulle det i så fall gå till? Rapporten ”Upplev Kultur var dag” är konsult Mats Svegfors resultat av uppdraget att ur ett nationellt och regionalt perspektiv undersöka hur design och arkitektur kan stärkas och utvecklas. Svensk Form är samarbetspartner. Rapporten släpps 18 mars 2015.

Läs rapporten här.

Läs vårt pressmeddelande (2015-03-18) här.

Press:
SVT Kulturnyheterna (inslaget börjar 07:12)
SR Kulturnytt

Bakgrund till rapporten:
Design och arkitektur har inte alltid setts som självklara kulturområden, utan som områden som ligger nära näringslivet. Design och arkitektur inverkar starkt på samhället, både konkret i utformandet av gemensamma miljöer och mer subtilt i hur det formar attityder och människosyn i samtiden. Från ett strikt lönsamhetsperspektiv är detta inte så intressant, men ur ett medborgarperspektiv är det angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet. En strategi för design- och arkitekturområdet skulle kunna stärka sektorn samt bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen både, regionalt och nationellt. Med dessa ansatser genomfördes under hösten 2014 förstudien ”Stärkt nationell infrastruktur för design- och arkitekturområdet”.

Förstudien har genomförts på uppdrag av Landstinget Dalarna, Landstinget Västernorrland och Region Örebro Län, i samarbete med Svensk Form och Sveriges Arkitekter. Förstudien har delfinansierats med medel från Statens Kulturråd.

Läs regionernas inspel till förstudien:
Örebro
Västernorrland
Dalarna

 

UTMÄRKELSER
Svensk Forms nationella designutmärkelser omfattar Design S och Ung Svensk Form.

 • Design S är Sveriges nationella designutmärkelse och delas ut vartannat år av Svensk Form.
 • Ung Svensk Form är en jurybedömd utmärkelse öppen för unga formgivare.
 • Svensk Forms regionalföreningar utser Årets Formbärare runt om i hela landet varje år den 6 oktober, i samband med föreningens födelsedag (Svenska Slöjdföreningen bildades 6 okt 1845).

 

EVENEMANG & PROGRAM
Svensk Form har en bred utåtriktad verksamhet för både medlemmar och allmänheten. Syftet är att främja svensk design, lyfta viktiga ämnen för att få fler engagerade i designfrågan och stimulera designutvecklingen i Sverige. Några exempel:

 • PechaKucha Ett lättsamt och snabbt presentationsformat där talaren pratar till 20 bilder, som visas under 20 sekunder. Svensk Form gör PechaKucha i Stockholm och runt om i Sverige.
 • DesignOnsdag Samtal, diskussioner och föreläsningar med olika teman hålls regelbundet på Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm.
 • Stockholm Furniture & Light Fair Form och Svensk Form deltar varje år på den stora möbelmässan i Stockholm. Här kan du träffa alla oss som jobbar på Svensk Form och Form, få bra medlemspris och vara med i tävlingar.

 

UTLANDSSATSNINGAR
Svensk Form driver eller deltar i design- och modemässor och -utställningar varje år, t.ex i Milano, London, New York och Tokyo.

 • Swedish Design Goes Milan  Läs mer
 • Swedish Style in Tokyo och Tokyo Style in Umeå

 

MODEUPPDRAGET
Svensk Forms modeuppdrag innebär att vi kan stötta svenska modeformgivare. Vi arbetar också på bred front med bland annat nationella samarbeten för att främja svenskt mode i Sverige och internationellt. Läs mer

 

SVENSK DESIGN – DIGITALA PLATTFORMAR

 • SwedishDesign.org är en webbplats som Svensk Form och CfN (Centrum för Näringslivshistoria) har tagit fram som en plattform för verksamma designer och arkitekter. Den fungerar som ett slags social anslagstavla, där designer lägger in sin profil, olika redaktörer presenterar sina urval och internationell media och allmänhet kan få en samlad bild av svensk design. Läs mer
 • Designarkiv.se
  Samarbete med CfN (Centrum för Näringslivshistoria) i syfte att tillgängliggöra arkivmaterial från Svensk Form och designrelaterade arkiv på Centrum för Näringslivshistoria, främst via det digitala Designarkivet.
 • Levande design är ett filmarkiv inom Designarkivet, där vi har filmdokumenterat de främsta äldre svenska formgivarna. Filmerna finns både i kortversioner samt fullängd för forskning.