Kontakt Västernorrland

Ordförande
Anna Fossane
Telefon: 070-240 69 24
E-post: anna.fossane@nogadget.com

Föreningens adress
Svensk Form Västernorrland
c/o Design i Västernorrland
Storgatan 73
852 30 Sundsvall
Att. Mona Wärdell

Besöksadress
Storgatan 90, Grönborg, Sundsvall

Organisationsnummer
802417-8561