Kalendarium Stockholm

PROGRAM 2018

Under arbetsnamnet Designcentrum planeras besök på ett flertal spännande verksamheter inom länet. Där kommer vi att få inspirerande  introduktioner till varje plats, och möjlighet att ta diskussionerna vidare utifrån de olika aspekterna av ett designcentrum.
Vad är det vi saknar och vill ha?

Vårens aktiviteter 2018:

Regionalföreningen Svensk Form Stockholm på Formex

Du träffar Svensk Forms allra nyaste regionalförening – Svensk Form Stockholm – under hela Formex. Här kan du prata mer om hur det är att vara medlem i Svensk Form – och i Svensk Form Stockholm i synnerhet.

Svensk Form Stockholm jobbar aktivt för att öka kontakten och samspelet mellan utövare, tillverkare och brukare inom formområdet i regionen. Så här säger styrelsen själva:

Kom och hör mer om oss, om vår vision och om vad vi hittills har gjort under våra knappa två första år.

Plats: B17:05
Tid: 17-20 januari