Kalendarium Stockholm

PROGRAM 2017

Under arbetsnamnet Designcentrum planeras besök på ett flertal spännande verksamheter inom länet. Där kommer vi att få inspirerande  introduktioner till varje plats, och möjlighet att ta diskussionerna vidare utifrån de olika aspekterna av ett designcentrum.
Vad är det vi saknar och vill ha?

Höstens aktiviteter:

Onsdagen den 8 november kl. 17:00-18:30, besök på Försäkringskassans huvudkontor på Telefonplan.