Kalendarium Stockholm

PROGRAM 2017

Under arbetsnamnet Designcentrum planeras besök på ett flertal spännande verksamheter inom länet. Där kommer vi att få inspirerande  introduktioner till varje plats, och möjlighet att ta diskussionerna vidare utifrån de olika aspekterna av ett designcentrum.
Vad är det vi saknar och vill ha?

Under våren kommer vi att ha följande aktiviteter:

Årsmöte onsdagen 15 mars kl. 18:00 i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen.

Onsdagen den 29 mars kl. 18-19 på Svensk Form, Skeppsholmen. ”Bra deisignidéer kommer från Finland, tillverkas av svenskar, marknadsförs av danskar och säljs till Norge” – en gammal utsaga av okänd upphovsman. Men hur framstår egentligen Sverige som designland i omvärldens ögon?

Onsdagen den 26 april 2017 kl. 17-18, besök på Ivar Krügers Tändstickspalats på Västra Trädgårdsgatan.