Tidigare Gotland

TILLBAKA

Oktober 2016

Stina Lindholm är årets formbärare på Gotland!

Årets formbärare startade med två tomma händer och lokaliserade sig på en plats som inte omedelbart underlättat en långsiktig företagsamhet – en driven entreprenör. Hon är en framträdande, regionalt förankrad formgivare, som i många sammanhang tillför en personlig gestaltning till nytta och glädje för många.

Motivering:

För ett starkt personligt uttryck och formspråk förenat med ett stort engagemang för formgivning och design i samhället.

Hennes arbete med förädling av gotländska material i en lokal produktion medverkar till att sätta Gotland på designkartan samt bidrar till det lokala näringslivet.

Vi vill också uppmärksamma att hon under många år har arbetat och fortfarande arbetar parallellt med ett flertal olika uppdrag samt samarbetar med andra formgivare. Hon har förmåga att se utmaningar och möjligheter i omgivningen bortom sin egen verksamhet.

 

Oktober 2015

Körsbärsgården är årets formbärare på Gotland!

För att de utgör en arena för form, en möjliggörare, där formgivare i olika discipliner kan möta en växande publik. För att de drivet, entreprenöriellt och framgångsrikt ständigt utvecklar sin verksamhet.

Med Konsthall, Skulpturpark, trädgård, Barnens konstverkstad och driven arkitektur har de en mångfasetterad verksamhet med många ingångar till Form.

Alldeles särskilt vill vi lyfta fram barnverksamheten. Förutom barnverkstaden drivs nu också projektet ”Konst för alla”, finansierat av Arvsfonden, där många unga kommer att få möta konst och form på olika sätt. Att barn och unga får möjlighet att tidigt i livet komma i kontakt med skapande verksamhet och formupplevelser är ovärderligt!

Dessutom är de en viktig aktör för en levande landsbygd, längst ner på Sudret. Vad mer är: De utgör en reseanledning och ett incitament till Form- och konstresor från den kommande kryssningskajen.

Oktober 2014

Jennie Olofsson utsågs till årets formbärare på Gotland.

En ung kraft med mod och nytänkande! Att som ung glaskonstnär starta egen verksamhet på den gotländska landsbygden, är beundransvärt.

Jennies har också lyckats marknadsföra och synliggöra sin design via många olika plattformar. Du kan till exempel se hennes glas i dukningarna under TV-programmet Så mycket bättre.

 

2013-10-31

Årets formbärare på Gotland
Svensk Form Gotland utsåg Arkitekt Daniel Heilborn till årets formbärare. 

Motivering: Daniel Heilborns arbeten utmärker sig genom sitt varsamma förhållningssätt till natur och kultur. En själfull helhet som skapar mervärden.

Styrelsen valde att vänta med prisutdelningen till Gotlands Företagardag för att utdelningen skulle få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Utöver det officiella utnämnandet vid middagen på Företagardagen fick Svensk Form Gotland en stor uppmärksamhet då priset fick kritik av dem som såg Daniel Heilborn som en symbol för motståndet mot kalkbrytning på Gotland. Föreningen kallade till presskonferens för att förklara att priset endast avsåg Daniels förhållningssätt till sin gärning som arkitekt.
Daniel har tidigare arbetat för Skälsö Arkitekter och har bidragit med kreativ idégenerering för Bungenäsprojektet , Återuppbyggnaden av brandhärjade Muramaris blir kanske det nästa på agendan.

Årets formbärare på Gotland 2013 – PDF

 

2013-06-10

Varde Ljus – Projektrapport
Nu kan du läsa en presentation i rapportform för projektet Varde ljus!

Tävlingen Varde Ljus arrangerades av Svensk Form Gotland och Gotlands Läns Hemslöjdsförening i syfte att främja hållbar gotländsk klimat och energiutveckling. Tävlingen har vänt sig till Gotländska designers, konsthantverkare och slöjdare för att placera den energibesparande LED tekniken i ett kreativt sammanhang som kan medverka till en ökad förståelse för energieffektivisering i samhället.
Projektet har genomförts med stöd från Länsstyrelsen på Gotland via deras kampanj för klimat och energieffektivisering.

Rapporten finner du här: Varde ljus, presentation i rapportform – PDF