Dalarna

Välkommen till Svensk Form Dalarna

Framgång med projektet Arkitektur, Form och Design
Landstinget Dalarna, som ledde studien ”Upplev Kultur Var Dag” om hur arkitektur och design kan stärkas i kultursamverkansmodellen, arbetar kraftfullt vidare med att följa upp och fortsätta arbetet från förstudien. Med medel från Kulturrådet har de tillsatt en projektledare, Ann-Louise Rönestål Ek, som driver projektet Arkitektur, Form och Design. I styrgruppen ingår Frida Lindberg och Kattis Karlsson Nordqvist från Svensk Form Dalarnas styrelse. Projektet har redan resulterat i konkreta samtalskvällar på konsthallen Borlänge Modern, planerade Design- och Slöjdkollon i sommar samt en Formvecka till hösten.

För mer information om projektet Arkitektur, Form och Design, kontakta:
Frida Lindberg, ordförande Svensk Form Dalarna, 073-996 42 26, dalarna@svenskform.se
Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare, 070-644 10 28, annlouise.ek@ltdalarna.se

Klicka in på vårt Kalendarium för att se vad som är på gång!