Om Svensk Form

I samtiden sedan 1845

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening, en självklar nationell representant för att stimulera och påverka form-, design- och arkitekturutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka för mångfald.

Vi har 3 500 individuella medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionalföreningar. Svensk Forms Företagspool ingår 65 företagsmedlemmar.

Föreningen är världens äldsta designorganisation, bildades 1845. Svensk Form utger sedan 1905 tidningen Form, som är en av de främsta medlemsförmånerna.

Svensk Form verkar som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare för form- design- och arkitekturområdet. Vi arbetar med ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter, tjänster och miljöer. Alltifrån konsthantverk och mode till industridesign och tjänstedesign.

Vi arbetar nära utövare, branschorganisationer och producenter inom designområdet och riktar oss främst till branschen, designintresserad allmänhet, opinionsbildare, myndigheter och näringsliv.

Ur stadgarna: Föreningen Svensk Form skall främja medvetenheten om och utvecklingen av god formgivning och design av produkter och miljöer.

Regeringsuppdraget för 2017 från Kulturdepartementet lyder: Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i Sverige samt vidga och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället och näringslivet. Vidare ska Svensk Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt och förmedla erfarenheter och lärdomar om designsatsningar. Svensk Form ska även främja svenskt mode internationellt i nära samarbete med svenska modeorganisationer liksom med svenska utlandsmyndigheter.

Föreningen Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens tretton aktiva regionalföreningar i samverkan med regionerna.

Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).

Värderingar och ledord
– Vi står upp för konstnärlig kvalitet och mätbara & icke mätbara värden
– Vi värnar om en inkluderande hållning och designens samhällsförbättrande kraft
– Vi vårdar vårt humanistiska arv och hävdar formgivarens empati för användaren
– Vi är till för dem som söker inspiration, kunskap, trovärdighet och kvalitet från en oberoende aktör och för dem som vill påverka, delta aktivt och bidra med kraft och kunnande.
– Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling ska genomsyra hela verksamheten

Målgrupper

  • Utövare och bransch
  • Studenter
  • Politiker, näringsliv, opinionsbildare nationellt och regionalt
  • Designintresserad allmänhet