Om Svensk Form

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Vi riktar oss till privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Vill du också vara med? BLI MEDLEM HÄR!

En nationell representant med mångfald som ledord
Som ideell oberoende medlemsförening är Svensk Form en självklar nationell representant för att stimulera form-, design- och arkitekturutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka för mångfald.

Vi finns över hela landet
Vi har 3 500 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionalföreningar. I Svensk Forms Företagspool ingår 62 företagsmedlemmar.

I samtiden sedan 1845
Föreningen är världens äldsta designorganisation, bildades 1845. Svensk Form utger sedan 1905 tidningen Form, som är en av de främsta medlemsförmånerna.

Vi brinner för bredden
Svensk Form verkar som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare för form-, design- och arkitekturområdet. Vi arbetar med ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter, tjänster och miljöer. Alltifrån konsthantverk och mode till industridesign och tjänstedesign.

Våra målgrupper
Vi arbetar nära utövare, branschorganisationer och producenter inom designområdet och riktar oss främst till branschen, designintresserad allmänhet, opinionsbildare, myndigheter och näringsliv.

Ur föreningens stadgar:
Föreningen Svensk Form skall främja medvetenheten om och utvecklingen av god formgivning och design av produkter och miljöer.

Regeringsuppdraget för 2018 från Kulturdepartementet lyder:
Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i Sverige samt vidga och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället och näringslivet. Vidare ska Svensk Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt och förmedla erfarenheter och lärdomar om designsatsningar. I uppdraget kan även ingå att främja svensk design internationellt i nära samarbete svenska branschorganisationer och med svenska utlandsmyndigheter.

Föreningen Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens samtliga aktiva regionalföreningar i samverkan med regionerna.

Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).

Värderingar och ledord
– Vi står upp för konstnärlig kvalitet samt mätbara och icke mätbara värden
– Vi värnar om en inkluderande hållning och designens samhällsförbättrande kraft
– Vi vårdar vårt humanistiska arv och hävdar formgivarens empati för användaren
– Vi är till för dem som söker inspiration, kunskap, trovärdighet och kvalitet från en oberoende aktör och för dem som vill påverka, delta aktivt och bidra med kraft och kunnande.
– Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling ska genomsyra hela verksamheten

Här kan du ladda ner Svensk Forms stadgar.