Swedish Design Moves Tokyo med kontraster och olika uttryck

Det var mer än 20 år sedan jag senast besökte Tokyo – denna myllrande stad där ett gytter av hus är fogade till varandra på längden och höjden utan någon till synes sammanhållen planidé, utom möjligen färgskalan från vitt till beigt och där allt flätas samman av en väv av elledningar som hänger i stora klasar mellan husen. Och så plötsligt en ny eller gammal arkitektonisk pärla som glimrar i mängden, vilket kanske inte förvånar med arkitekter som Ando, Isozaki, Sambuichi och Sejima – den senare som jag hade nöjet att besöka 1997 och sedan locka till Stockholm Europas kulturhuvudstad 1998 med utställning på dåvarande Arkitekturmuseet. Läs mer

Hållbar design – här och nu!

Efter denna extremväder-sommar trodde nog många med mig inräknad att klimatfrågan skulle dominera den politiska debatten – men så blev icke fallet. Snarare verkar det som politikerna har tyckt att klimatförändringarnas ”inconvenient truth” lämpligen bör sopas under mattan för att inte skrämma bort väljare istället för att möta väljarna face to face med öppen krismedvetenhet och kraftfulla visioner om en hållbar framtid.  Läs mer

Handens kraft tar plats i Minneapolis

I likhet med Sverige har amerikanskt konsthantverk och slöjd fått ett uppsving med marknader, utställningar och craft workshops. En av de viktigaste arenorna för att koppla samman svenska, amerikanska och svensk-amerikanska aktörer inom området är American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis. Läs mer

Öppna gränser då examensutställningarna tar plats i staden

Design- och konsthögskolornas examensutställningar är ett säkert vårtecken i staden, eller snarare ett försommartecken. En rundvandring på Konstfacks stora utställning där nyutexaminerade kandidat- och masterstudenter inom konst, design, konsthantverk och bildpedagogik visar upp sina examensverk, är ett inspirerande sätt att kunna läsa av olika strömningar i samtiden. Läs mer

Hemma i Milano

Den som försöker kurera sin Milanovistelse efter ett ordnat besöksprogram har ingen lätt uppgift då långa köer både på vägar och venues skapar uppenbara problem. Och att försöka greppa allt är ändå omöjligt även om all tid som står till buds, under denna världens mest späckade designvecka, nogsamt bokas in och planeras. Nej bättre då att snöra på sig ett par bekväma sneakers och ge sig ut förutsättningslöst i formdjungeln för att låta sig överraskas och det är mycket nog även för den mest kräsne designkonnässör. Läs mer

Samverkan vägen framåt för designinstitutionerna

Samverkan var ordet för dagen när det nya designinstitutionella landskapet diskuterades i ett panelsamtal som Konstkritikersamfundet bjöd in till på årets första riktiga vårkväll. I panelen Birgitta Castenfors, tf överintendent på Nationalmuseum, designjournalisten Susanne Helgeson, Kieran Long, överintendent på ArkDes och undertecknad. Läs mer

Ung Svensk Form och Design S på plats i kreativa designstaden Malmö

Malmös mediebild har på ett orättvist och stigmatiserande sätt under senare år präglats av gängvåld, no-go-zoner och skjutningar. Den mediebild som inte alls har kommit fram på samma sätt är hur Malmö under det senaste decenniet utvecklats till en synnerligen kreativ kulturstad med ny spännande arkitektur och nyskapande institutioner som Media Evolution city, mediabranschernas centrum för innovation och utveckling och kulturcentret STPLN – inrymt i en av Kockumvarvets gamla stapelbäddar. Läs mer

Arkitektur och Design i mitten av ett hållbart samhällsbygge

I min första krönika i tidskriften Form beskrev jag formområdet som själva skärningspunkten eller den sammanhållande länken längs kedjan: Forskning – Innovation – Teknik – FORM – Innehåll – Människa – Samhälle. Och med den nya formpolitiken Gestaltad livsmiljö ser förutsättningarna bättre ut än på länge för att arkitektur och design ska ta sin självklara plats i mitten av samhällsbygget. Läs mer