Hylla Vardagen

Av: RF Örebro län, Maj 18, 2018

6 oktober – 4 november 2018

Svensk Form Örebro län arrangerar ett stort formevent i helan Örebro län under temat HYLLA VARDAGEN.
Månaden kommer att delas upp i 4 olika underteman/veckor, med var sin rubrik;
Design Bostaden Måltiden – Mode.

Navet kommer att vara i Wasasalen på Örebro Slott, där också Svensk Form kommer att skapa en stor medlemsutställning i temat

Men mycket annat designrelaterat kommer att ske i staden Örebro likasom runt om i länet. Detta kommer att läggas upp på denna sida allt eftersom det blir klart. Förhoppningen är att något skall hända i alla länets kommuner denna formmånad.

PROGRAM:

6/10-4/11
Utställningen HYLLA VARDAGEN
med 19 formgivare med koppling till länet.
Öppet: onsdagar 12-18, lördagar 10-17, söndagar 10-17.
Lokal: Wasasalen på Örebro Slott. Ingången är samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

Vecka 40

6/10 onsdag
16:00 INVIGNING av utställningen Hylla Vardagen i Wasasalen. Därefter
17:00 FORMSLAGET med korandet av årets FORMBÄRARE.
Lokal: Sydöstra tornet på Örebro Slott, i anslutning till utställningen, med ingång samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

Vecka 41  DESIGN

10/10 onsdag
18:00 Föreläsning om DESIGN med Gabriella Gustafson, Inredningsarkitekt & Möbelformgivare.
Lokal: Sydöstra tornet på Örebro Slott, i anslutning till utställningen, med ingång samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

Vecka 42  BOSTADEN

17/10 onsdag
18:00 Föreläsning om BOSTADEN med Hedvig Hedqvist, Designjournalist och Inredningsarkitekt.
Lokal: Sydöstra tornet på Örebro Slott, i anslutning till utställningen, med ingång samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

Vecka 41  MÅLTIDEN/BORDET

24/10 onsdag
18:00 Föreläsning om MÅLTIDEN/BORDET med Lars Eriksson, Formgivare av måltider och Doktorand i måltidskunskap.
I samverkan med Örebro Universitet. Läs mer här
Lokal: Sydöstra tornet på Örebro Slott, i anslutning till utställningen, med ingång samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

Vecka 44  MODE

31/10 onsdag
18:00 Föreläsning om MODE med Jenny Lantz, Docent i företagsekonomi och modevetenskap.
Lokal: Sydöstra tornet på Örebro Slott, i anslutning till utställningen, med ingång samma som Turistbyråns, dvs Sydvästra tornet.

Vi kommer att samverka med många denna månad, men vår huvudmedarrangör är Örebro Läns Museum.
Projektet utförs med stöd från Region Örebro län, Örebro Kommun och Adolf Lindgrens Stiftelse. Tack!